Vitralls Emplomats

El vitrall emplomat és una composició artística formada per vidres de colors ( 3-5 mm. de gruix ) tallats segons disseny i ajuntats amb tires de plom, seguint la tècnica més tradicional, el plafó un cop acabat és totalment impermeable, cosa que permet la seva col·locació tant a l’interior com a l’exterior.

Si poden afegir més tècniques, com el pintat i esmaltat al foc tradicional, o altres modernes com siliconats i resines.