Restauracions de vitralls

La restauracions consisteixen en recuperar i/o rehabilitar vitralls malmesos.

És una especialitat que, no només s’ha de tenir una amplia experiència tècnica sinó, a més, tenir profunds coneixements artístics de la història del vitrall.

El restaurador ha d'ajustar-se a la consolidació de la part conservada i a la restitució, si s’escau, de les zones deteriorades partint de l'anàlisi total de l'obra des de una perspectiva tècnica, històrica i artística.